Ärge kiirustage!
Saage Ostule 5% Hinnaalandus

Vajutage allpool olevat nuppu ja Teile antakse kaupluse sooduskupong.

1. Üldsätted

1.1. Privaatsuspoliitikas sätestatakse TeddyWay veebikaupluse ja TeddyWay klientide isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise kord.

1.2. Seda privaatsuspoliitikat reglementeerib Euroopa Liidu isikuandmete kaitse seadus ja muud isiku privaatsust kaitsvad seadused.

1.3. Esitades oma isikuandmed TeddyWay veebikaupluses te nõustute, et neid kasutatakse ja töödeldakse käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärgil.


2. Isikuandmete säilitamine, kogumine, töötlemine

2.1. TeddyWay veebikauplus juhindub nendest peamistest isikuandmete töötlemise põhimõtetest:

2.2. Isikuandmeid kogutakse seaduslikul ning kindlaksmääratud eesmärgil.

2.3. Isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui EL isikuandmete kaitset reglementeerivates dokumentides sätestatud.

2.4. Isikuandmeid töötlevad vaid need töötajad, kes on tutvunud konfidentsiaalsuse lepinguga ja selle allkirjastanud.

2.5. Kõik isikuandmed ja isikuandmete töötlemisega seotud andmed on konfidentsiaalsed.


3. TeddyWay veebikaupluse töötajad mõistavad isikuandmete privaatsuse tähtsust. Kliendi isiklikku informatsiooni (nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ning muud registreerimise vormil näidatud informatsiooni) kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse järgmistel eesmärkidel:

3.1. Kliendi kaubatellimuse koostamisel ja täitmisel.

3.2. Finantsdokumentide koostamisel.

3.3. Kaupade kättetoimetamise organiseerimisel.

3.4. Muude lepingukohustuste täitmisel.


4. Isikuandmete üleandmine kolmandatele pooltele

4.1 TaddyWay veebikaupluse töötajad võivad edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele vaid 2.2. punktis ettenähtud juhtudel.

4.2. Isikuandmeid antakse kolmandatele osapooltele vaid Euroopa Liidu seadustega sätestatud korras.


5. Küpsised (cookies)

5.1. TeddyWay veebikaupluses kasutatakse küpsiseid ( Cookies), mille abil kliendid võivad kasutada kõiki selle veebikaupluse teenuseid..

5.2. Küpsised salvestatakse TaddyWay veebikaupluse teenuseid kasutava kliendi seadmesse (veebilehitsejasse).

5.3. Küpsiste (Cookies) abil kogutud kliendi isikuandmeid kasutatakse turunduse, kampaaniate, mitmesuguste statistiliste andmete töötlemise ja veebikaupluse täisväärtuslike teenuste tagamiseks.

5.4. Kliendil on õigus kustutada osa või kõik salvestatud küpsised Cookies) või keelduda küpsiste (cookies) salvestamisest kasutatavas seadmes, kuid sel juhul ole mõningad veebilehe funktsioonid kättesaadavad.

5.5. TaddyWay veebikauplust kasutav klient nõustub, et kasutatava veebilehitsejasse laaditakse alla küpsised (cookies).

5.6. Selle nõusoleku võib klient tühistada veebilehitseja seadeid muutes.


6. Eeskirjade muutmine ja lõppsätted

6.1. TeddyWay omab privaatsuspoliitika eeskirjade osalise või täieliku muutmise õigust, ilma sellest ette teatamata. TeddyWay veebikaupluse edasine kasutamine on võimalik vaid eeskirjade muudatustega nõustumise korral. Kõik privaatsuspoliitikast tulenevad vasturääkivused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus EL seaduste alusel.

Product added to wishlist

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid lehitsemiskvaliteedi tagamise, turunduse ja statistilistel eesmärkidel.  Võite need igal ajal välja lülitada.