Ärge kiirustage!
Saage Ostule 5% Hinnaalandus

Vajutage allpool olevat nuppu ja Teile antakse kaupluse sooduskupong.

1. Ostu- müügilepingu sõlmimise moment

1.1. Leping ostja ja müüja vahel loetakse kehtivaks sel juhul kui Ostja kinnitab veebikaupluses moodustatud ostukorvi, milles ta esitab kauba kättetoimetamise aadressi, valib talle sobiva maksmisviisi ning tutvub veebikaupluse sisekorra eeskirjadega.


2. Ostja õigused

2.1. Ostjal on õigusta osta kaupu selles veebikaupluses vastavalt avaldatud eeskirjadele ja veebikaupluse sisetingimustele

2.2. Ostjal on õigus taganeda TeddyWay veebikaupluses sõlmitud kaupade ostu-müügilepingust. Soovides taganeda sellest lepingust, peab Ostja mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul, alates kauba kättetoimetamisest, teatama sellest Müüjale kirjalikult (e-postitsi), esitades kirjas kauba tagastamise põhjuse ning näidates tellimuse numbri. Kauba ostu-müügilepingut ei või katkestada EL seadustes sätestatud juhtudel.


3. Ostja õigused

3.1. Ostja peab maksma valitud kauba eest kogu summa.

3.2. Kui Ostja keeldub kättetoimetamise ajal tellitud kauba vastuvõtmisest põhjendamatult või ei ole näidanud õiget kättetoimetamise aadressi, peab ta tasuma kättetoimetamise kulud, mida arvestatakse saadetise kaalu alusel.

3.3. TedduWay veebikaupluse teenuseid kasutav Ostja nõustub käesoleva ostu-müügilepinguga ja kohustub sellest kinni pidama.

3.4. Soovides maksta ostetud kauba eest peab Ostja näitama oma tellimuse numbri.


4. Müüja õigused

4.1. Müüjal on õigus erakorraliste asjaolude ilmnemisel katkestada veebikaupluse tegevus ajutiselt või lõplikult, ilma sellest ostjatele ette teatamata.

4.2. Müüjal on ühepoolselt õigus muuta käesolevate eeskirjade tingimusi ilma sellest ette teatamata.

4.3. Müüjal on õigus keelduda tellimuse täitmisest, kui Ostja on valinud maksmise viisiks ettemaksu, kuid ei ole maksnud 7 kalendripäeva jooksul.


5. Müüja kohustused

5.1. Müüja tagab veebikaupluse ladusa kasutamise tingimused.

5.2. Müüja kohustub toimetama Kaubad Ostjale Ostja poolt näidatud aadressil ja viisil.

5.3. Kui Müüjal ei ole teatud asjaolude kujunemisel võimalik tarnida Ostja valitud kaupa, peab ta pakkuma teise kauba , kuid ostja keeldumise korral kohustub müüja tagastama ostjale raha, sooritades rahaülekande ostja pangaarvele 7 tööpäeva jooksul.


6. Kaupade kättetoimetamine

6.1. Kauba kättetoimetamise eest on vastutav müüja või müüja volitatud isik.

6.2. Ostja peab kontrollima kauba seisukorda koos müüjaga või müüja poolt volitatud isikuga.

6.3. Avastades saadetise defekti võib Ostja keelduda saadetise vastuvõtmisest, tehes selle kohta märkuse kauba saatedokumendil.


7. Esemete tagastamine

7.1. Esemete tagastamine toimub 29. juuni 2001 a. Leedu Vabariigi Majandusministri käskkirja Nr. 217 „Asjade tagastamise ja vahetamise eeskirjade kinnitamise asjus“, alusel.

7.2. Ostja poolt müüjale tagastatavad esemed peavad olema täielikult komplekteeritud ja vigastusteta.

7.3. Kaubad tagastatakse müüja poolt näidatud aadressil. Kaupade tagastamise kulud kannab müüja juhul, kui kaubad on ebakvaliteetsed.

7.4. Ebakvaliteetse kauba tagastamise korral on müüja vastutav sellise kauba vahetamise eest kvaliteetse kauba vastu. Kui müüja ei oma sellist kaupa, tagastab ta ostjale raha.


8. Vastutus

8.1. Ostja on vastutav oma toimingute eest TeddyWay veebikaupluses.

8.2. Müüja ei ole vastutav teiste veebilehekülgede poolt esitatava informatsiooni eest ka juhul, kui nende veebilehekülgede lingid on TeddaWay veebikaupluse kodulehel.

8.3. Kahju korral hüvitab kahju põhjustanud pool kahjud kahju kannatanud poolele.


9. Informatsiooni saatmine

9.1. Kõik küsimused ja teated saadetakse veebikaupluses näidatud e-posti aadressil või telefoni teel.

9.2. Müüja esitab ostjale kogu informatsiooni tellimuse ajal näidatud e-posti aadressil.


10. Lõppsätted

10.1. Nendele eeskirjadele kohaldatakse EL õigust.

10.2. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesolevate reeglite täitmisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus EL seadustes sätestatud korras.

Product added to wishlist

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid lehitsemiskvaliteedi tagamise, turunduse ja statistilistel eesmärkidel.  Võite need igal ajal välja lülitada.